No: 37

PINAR AKKURT tarafından Mart 2011’den Aralık 2020’ye kadar
sadece mutfak aletleri kullanılarak yapılan
yerleştirmeler dizisi.

Fotoğraflar: Yıldırım Evren

No: 57

BÜYÜK CAM1 Hazır-yapıt bir tür “alıntı”dır. İçinden geldiği metnin bağlamını kaybetmiş, yer değiştirmiş, dolayısıyla eski anlamını yitirmiş yeni bir cümledir. Nesne ve cümle, hem zamansal hem mekânsal olarak yer değiştirmiştir. Duchamp’ın, sanatın koşulunu araştırırken birincil önem atfettigi kişisel seçimler, kararlar, öneriler, bağlantılar ağı, herhangi bir nesnenin, eylemin sanat yapıtı olma olasılığını belirler. Günlük hayattan seçilmiş herhangi bir nesne, gerçek hayattan yapılmış bir alıntıdır. Alıntı, kendi bağlamından koparılıp başka bir bağlama yerleştirilerek, sanatçının kendi elinden çıkmayan ama yine de
müellifi olduğu bir sanat yapıtına dönüşür. 2

1 Marcel Duchamp | “Bekarları Tarafından Çırılçıplak Soyulmuş Gelin, Hatta Büyük Cam” 1915-1923.

2 Cem İleri | “Okurun Belleği” Everest, İstanbul, 2016, s. 195.